Svenska Branschmagasinet Bröstförstoring - Självsäkerhet och livskvalitet

Bröstförstoring - Självsäkerhet och livskvalitet

bröstförstoring göteborg

Bröstförstoring har två olika syften. Antingen vill man helt enkelt förstora brösten, eller så vill man förbättra bröstens form genom ett bröstimplantat. Anledningarna till att man vill göra en bröstförstoring kan vara att man är missnöjd med formen eller storleken, att man vill återskapa ett bröst efter en operation, eller att man vill fylla ut brösten efter en större viktminskning eller graviditet.

Bröstförstoring är idag ett av världens mest populära plastkirurgiska ingrepp och är den skönhetsåtgärd som efterfrågas allra mest av kvinnor. Kvinnor som upplever sina bröst som för små riskerar att bli känslomässigt stressade vilket gör att de känner sig hämmade och missnöjda med sig själva. Exempelvis kan man uppleva att kläderna sitter eller passar dåligt, eller att kroppen helt enkelt ser oproportionerlig ut. En förstoring av brösten kan därför göra det lättare för kvinnan att bära upp sina kläder samtidigt som hon blir mer tillfreds med sitt utseende. Med andra ord kan detta vara mycket välgörande för kvinnans självsäkerhet, vilket är något som många gånger går hand i hand med livskvalitet. Vill du göra en bröstförstoring i Göteborg så rekommenderas Gerlee

Bröstförstoring - olika implantat

För att utföra bröstförstoringen kan man använda sig av i princip tre olika sorters implantat. Dessa är koksaltimplantat, silikonimplantat baserat på en trögflytande gel och silikonimplantat med icke-flytande silikon. Storleken på implantat mäts i milliliter (ml), där varje millimeter motsvarar 1 gram. Implantatstorlekarna är vanligen på 200-600 ml.

Viktigt är att vara informerad om hur processen går till. Det finns två olika sätt att lägga in bröstimplantaten. Detta sker antingen via snitt under brösten eller via ett halvcirkelformat snitt runt vårtgården på bröstet. Man blir alltid informerad av läkare om de olika alternativen. Det görs sedan en bedömning om vad som är lämpligast för kvinnan i fråga. En regel för att minska risken för komplikationer är att begränsa förstoringen av bröststorleken till max två BH-storlekar. Värt att veta är att bröstimplantaten inte påverkar möjligheten till mammografi eller ultraljudsundersökning. Dessutom är risken för störd amningsförmåga mycket liten. Brösten kan också förstoras på naturlig väg. Exempelvis finns det krämer och tabletter som innehåller fytoöstrogen, det vill säga tillväxtämnen, att tillgå. Det går också att öka östrogenhalten i kroppen med något som kallas vildjam. Dock kan stora doser av detta vara riskabelt och farligt för kroppen. Ett annat s.k. "naturligt" sätt att förstora sina bröst är att inta p-piller, då dessa innehåller östrogen och progesteron. Dock försvinner effekten i samband med att intaget av p-piller minskar, så denna metod är med andra ord enbart verksam på kort sikt.

21 Apr 2015