Svenska Branschmagasinet Första hjälpen kurs hos Hjärtgruppen

Första hjälpen kurs hos Hjärtgruppen

Om du kommer först fram till en olycksplats, vad gör du då? Genom att gå en kurs i första hjälpen hos Hjärtgruppen så kan du få lära dig det. Du får bland annat lära dig LABC. Detta står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock. Det innebär att du får lära dig att överblicka och avgöra om det råder livsfarligt läge. Du får lära dig att stoppa blödningar, förebygga chocker samt se till att frigöra luftvägar. Andra saker du får lära dig är hur du ska använda en förbandslåda. Första hjälpen och hjärt-lungräddning är något alla borde kunna. Du som inte kan detta eller som gått en kurs för längre sedan och behöver friska upp ditt minne kan på Hjärtgruppen.se boka en kurs i både första hjälpen och HLR.

Första hjälpen tillvalskurser

En första hjälpen kurs har även tillval som kan väljas;

  • Brännskador
  • Psykisk första hjälp
  • Akuta sjukdomar
  • Kläm-och krossskador
  • Fallskador samt nack- och ryggskador
  • Kem-och frätskador
  • Ögonskador

Det är inte fel att välja en eller flera tillvalskurser för att ytterligare lära dig hur man gör. Det kan göra skillnad för en människa som råkar ut för en olycka.

Hjärtgruppen erbjuder även HLR-kurser. Det finns olika varianter av HLR, beroende på vilken yrkesgrupp du tillhör. Jobbar du med barn eller är en förälder, så är HLR för barn, en bra kurs. Väktare, polis och räddningstjänst kan gå D-HLR och när det kommer till sjukvård och akutsjukvård så är det S-HLR och A-HLR som gäller.

8 Mar 2016