Svenska Branschmagasinet Laga ditt stenskott i tid

Laga ditt stenskott i tid

stenskott i göteborg

Grus och småstenar som har fastnat i däckmönstret på en bil kan lossna och flyga iväg med hög hastighet och träffa bakomvarande fordon. Detta kallas för stenskott och är vanligast förekommande på grusvägar och på vägar där den maximala hastigheten överstiger 70 km/h. Att köra med ett stenskott i framrutan kan vara farligt, då skadan ofta beter sig som ett prisma, som bryter ljuset på ett onormalt sätt. Detta kan leda till olyckor om föraren blir bländad eller får en felaktig uppfattning om avstånd till, och läget hos exempelvis andra fordon.

Det är inte bara problem med sikten som utgör en fara. Har man en stor skada på vindrutan och den är kraftigt försvagad, är man inte särskilt väl skyddad i trafiken. Man ska också vara medveten om att en bil med ett stenskott som är placerat så att det försämrar siktförhållandena, inte blir godkänd vid bilbesiktning. I regel ger stenskott små märken i framrutan men kan, om fordonsägaren underlåter att åtgärda skadan, sprida sig genom glaset och ge upphov till en spricka. Detta sker i synnerhet vintertid, då glaset utsätts för ganska stora temperaturvariationer. Det kan även samlas vatten i stenskottsskadan, som när det fryser till is expanderar och kan orsaka en spricka.

Uppkomsten av stenskott

Sprickor kan också utvecklas av de stötar och vibrationer som fordonet utsätts för under körning. Andra orsaker som bidrar till uppkomsten av stenskott är de tunna bilglas som används i dagens moderna bilar för att hålla nere vikten. Dessutom har de däck som tillverkas idag mer mönster än vad däcken hade tidigare, vilket innebär att mer grus och småsten kan fastna i dem. De utgör därmed en större risk för stenskott.

När man väl har fått ett stenskott är det viktigt att snabbt kontakta en bilglasverkstad för att få skadan åtgärdad. Små stenskott är både lättare och billigare att laga än stora sprickor. Väntar man för länge innan man tar tag i problemet kan det lilla stenskottet ha utvecklats till en stor spricka. Vid det laget måste hela vindrutan bytas, och kostnaden blir därmed betydligt högre. Som tumregel brukar man säga att om stenskottet är mindre än en femkrona är det möjligt att laga skadan.

En lagning av en stenskottsskada eller ett byte av bilruta måste utföras av speciellt utbildade rutreparatörer, som har befogenhet för detta. Behöver man hjälp med att åtgärda stenskott finns många alternativ att välja mellan. Allt i bil har stor kompetens och erfarenhet när det gäller både reparationer och byten av bilglas. De har samarbeten med leverantörer av bilglas för samtliga bilmärken och är godkända av alla de stora försäkringsbolagen.

5 May 2015